1
MiniatyrNamnStorlekDatum
Thumb Analys-av-enkatundersokning-hosten-2023.pdf Analys SMKs enkätundersökning hösten 2023

Öppen Ladda ner 1.23 MB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
1.23 MBmars 4, 2024
Thumb Att-bevara-det-flytande-kulturarvet-Daniel-Eriksson.pdf

Statens maritima och historiska museers bevarandeplan

Öppen Ladda ner 3.09 MB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
3.09 MBmars 4, 2024
Thumb Barcelona-Charter.pdf Barcelona Charter.pdf

European charter for the conservation and restoration of traditional ships in operation

Öppen Ladda ner 235.81 KB 2024-03-08 mars 8, 2024 2024-03-08 mars 8, 2024
235.81 KBmars 8, 2024
Thumb Barken-Viking-131202_small.pdf

Antikvarisk förundersökning av Barken Viking

Öppen Ladda ner 6.23 MB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
6.23 MBmars 4, 2024
Thumb Bevarandeplan-museifartyget-Sankt-Erik.pdf

Statens Maritima och Transporthistoriska Museers bevarandeplan för museifartyget Sankt Erik

Öppen Ladda ner 214.02 KB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
214.02 KBmars 4, 2024
Thumb Forteckning-over-varvsarkiv.pdf

Förteckning över svenska varvsarkiv

Öppen Ladda ner 112.63 KB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
112.63 KBmars 4, 2024
Thumb Fredriks-Leijohufvuds-masteruppsats.pdf Fredrik Leijonhufvuds masteruppsats Dokumentation av båtar, Göteborgs Universitet 2019

Fredrik Leijonhufvuds masteruppsats Dokumentation av båtar, Göteborgs Universitet 2019

Öppen Ladda ner 10.48 MB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
10.48 MBmars 4, 2024
Thumb RAA-bevaranderatt.pdf

Riksantikvarieämbetets rapport till regeringen från 2018 om förutsättningar för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet

Öppen Ladda ner 1.1 MB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
1.1 MBmars 4, 2024
Thumb RAA-Plattform-Kulturhistorisk-vardering-och-urval-version-20150119.pdf RAÄ-Plattform-Kulturhistorisk-värdering-och-urval-version-20150119.pdf

Rapport 2015 från Riksantikvarieämbetet - Plattform Kulturhistorisk värdering och urval

Öppen Ladda ner 5.74 MB 2024-03-08 mars 8, 2024 2024-03-08 mars 8, 2024
5.74 MBmars 8, 2024
Thumb Statens-maritima-och-transporthistoriska-museers-mall-bevarandeplan.docx

Statens Maritima och Transporthistoriska Museers mall för en bevarandeplan

Ladda ner 102.04 KB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
102.04 KBmars 4, 2024
Thumb Statens-maritima-och-transporthistoriska-museers-mall-vardplan.docx

Statens Maritima och Transporthistoriska Museers mall för en vårdplan

Ladda ner 109.37 KB 2024-03-04 mars 4, 2024 2024-03-04 mars 4, 2024
109.37 KBmars 4, 2024

11

d651792e19