Att söka i arkiv är inte helt lätt. Det finns många arkiv både ideella, privata och allmänna. Sjöhistoriska museets arkiv omfattar mycket och har delvis digitaliserats. Nyligen har de publicerat på sin hemsida en vägledning över de större arkiven.
Vi försöker kartlägga flera andra arkiv och tillgängligheten. Successivt hoppas vi kunna publicera mera för att underlätta sökande.