• Lista på andra organsationer än SMK att söka bidrag från

  Förutom att söka bidrag från SMK finns ett antal andra stiftelser, fonder men även sparbanker att söka bidrag från. SMK har gjort en kartläggning av vilka bidragsgivare som finns i Sverige och med snarlika ändamål som SMK har. SMK gör inte gällande att den är heltäckande men bedömer den ger en god bild av vad som finns att söka. Under ”Söka bidrag” finns lista publicerad med vilka organisationer som finns och med den mest väsentliga informationen.

  Published On: juni 18, 2024
 • Sven Lundgren ny styrelseledamot

  På Stiftelsen Maritimt Kulturarvs styrelsemötet den 24 januari 2024 valdes Sven Lundgren in som ny styrelseledamot i stiftelsen. Samtliga styrelseplatser är därmed besatta.

  Published On: maj 15, 2024
 • SMK har beviljats medel

  SMK har beviljats medel från Riksantikvarieämbetet för uppstart av stiftelsen.

  Published On: juni 15, 2023
 • SMK har beviljats bidrag

  SMK har beviljats bidrag till sin verksamhet från Jakob Wallenbergs särskilda fond.

  Published On: juni 15, 2023
 • Möten med Transporthistoriskt Nätverk

  Representanter för SMK har deltagit i möten med Transporthistoriskt Nätverk med syfte att samordna insatser för att försöka få förändrad lagstiftning i syfte att lindra myndigheters krav på kulturfartyg. Under höste deltar vi vidare i seminarier och möten och hoppas kunna bidra till framgång.

  Published On: juni 15, 2023