Bakgrund

Stiftelsen Maritimt Kulturarv bildades 2022 med inriktning bygga kunskap, hjälpa fartyg och samla medel för det rörliga maritima kulturarvet företrädesvis representerat av de av Sjöhistoriska museet k-märkta fartygen som fortfarande är i drift.

Vi arbetar med att dokumentera den kunskap som finns i renoveringskonst och undersökningar av vilka metoder och val som funnits för fartygen av olika slag från 1850 till 1950. Speciellt fokus ligger på färg, form, material och design.

Vilka kan söka?
För att entusiasmera studenter vid främst byggnadsantikvariska utbildningar att undersöka och skriva uppsatser inom detta område så har vi inrättat fem stipendier. Sökandet kan komma från många utbildningslinjer och är inte bara möjligt för doktorand, c och d uppsatser.

Hur söker jag?
Ansökan skickas till info@maritimt-kulturarv.se I ansökan ange följande: Sökandes namn med kontaktuppgifter, utbildningsinstitution, beskrivning över uppsatsens ämne och inriktning, handledare med kontaktuppgifter, tidplan med beräknad tid för framläggande.
Under 2024 kommer det bli möjligt att ansöka digitalt.

Vilka är villkoren?
Efter ansökan till SMK beviljas stipendier med villkor att de blir godkända vid sin utbildningsinstitution. Utbetalning sker efter att godkännande har lämnats.
SMK äger rätt att använda uppsatser att lägga upp på sin hemsida och i förekommande fall publicera i egna publikationer.
Varje stipendium är på 25.000 kr.
Ansökan kan göras löpande under året.
SMK:s styrelse fattar beslut löpande.