Styrelse för Stiftelsen Maritimt Kulturarv

Ordförande
Jan Larsén, f.d CEO Strömma Turism & Sjöfart AB, Ordf FSSS, Civ ek HHS

Skattmästare
Mats Gullström, verksam inom shipping bl a Salénrederierna, Civ ek HHS

Sekreterare
Erik Linnarsson, Advokat, inriktning sjörätt

Ledamöter
P-A Emilson, Företagsledare, ledamot KÖMS, Civ ek HHS

Jan Berglöw, Walleniusrederierna, fd mariningenjör i Marinen

Lars Amreus,  Överindendent SMTM, fd Riksantikvarie

Sven Lundgren, Civ ek HHS, reservofficer Marinen