Stiftelsen ändamål enligt stadgar är;

”Bevara det maritima kulturarvet med fokus på kulturhistoriskt intressanta fartyg som är i drift samt bygga kunskap, stödja och initiera forskning och stödja och initiera utbildning som är hänförlig till det maritima kulturarvet”

Metoden att göra detta är att efterlikna engelska National trust som lyckats förena kunskapsuppbyggnad, ideellt arbete, kommersiellt nyttjande och tänkande samt hjälp med finansiering från allmänhet och institutioner.

Under hösten 2022 påbörjas arbetet med främst insamling, kunskapsuppbyggnad och forskning.