• Samtal pågår med Göteborgs Universitet angående

  Samtal pågår med Göteborgs Universitet angående marint inriktade utbildar i byggnadsvårdsprogrammet.

  Published On: juni 15, 2023
 • SMK har initierat och beställt två antikvariska undersökningar

  SMK har initierat och beställt två antikvariska undersökningar som görs just nu av ss Björkfjärden och ms Juno. Dessa undersökningar skall utgöra grunden för hur man i Sverige ska resonera och göra värdering. Detta är mycket viktigt för framtida förståelse av vad som är värdefullt och hjälper till att kommunicera med politik och myndigheter. Denna typ av värderingar har kommit längre i våra grannländer och det är dags att vi ökar tempot.

  Published On: juni 15, 2023
 • SMK har sänt ut en enkät till samtliga k-märkta fartyg

  SMK har sänt ut en enkät till samtliga k-märkta fartyg och ca 90 fartyg har besvarat enkäten. Den sammanställs och kommer publiceras efter sommaren och kommer ligga till grund för vidare arbete. Vi ser tydligt att ekonomi, kunskap och försäkring är frågor som måste få en bättre lösning.

  Published On: juni 15, 2023
 • SMK har påbörjat samtal med försäkringsbolag

  SMK har påbörjat samtal med försäkringsbolag för att kunna säkerställa att de k-märkta fartygen har möjlighet att skaffa gällande försäkringar. Det blir svårare framöver att få nyteckna försäkringar för flera kategorier.

  Published On: juni 15, 2023