Förutom att söka bidrag från SMK finns ett antal andra stiftelser, fonder men även sparbanker att söka bidrag från. SMK har gjort en kartläggning av vilka bidragsgivare som finns i Sverige och med snarlika ändamål som SMK har. SMK gör inte gällande att den är heltäckande men bedömer den ger en god bild av vad som finns att söka. Under ”Söka bidrag” finns lista publicerad med vilka organisationer som finns och med den mest väsentliga informationen.