På Stiftelsen Maritimt Kulturarvs styrelsemötet den 24 januari 2024 valdes Sven Lundgren in som ny styrelseledamot i stiftelsen. Samtliga styrelseplatser är därmed besatta.