SMK har sänt ut en enkät till samtliga k-märkta fartyg och ca 90 fartyg har besvarat enkäten. Den sammanställs och kommer publiceras efter sommaren och kommer ligga till grund för vidare arbete. Vi ser tydligt att ekonomi, kunskap och försäkring är frågor som måste få en bättre lösning.