SMK har påbörjat samtal med försäkringsbolag för att kunna säkerställa att de k-märkta fartygen har möjlighet att skaffa gällande försäkringar. Det blir svårare framöver att få nyteckna försäkringar för flera kategorier.