SMK har initierat och beställt två antikvariska undersökningar som görs just nu av ss Björkfjärden och ms Juno. Dessa undersökningar skall utgöra grunden för hur man i Sverige ska resonera och göra värdering. Detta är mycket viktigt för framtida förståelse av vad som är värdefullt och hjälper till att kommunicera med politik och myndigheter. Denna typ av värderingar har kommit längre i våra grannländer och det är dags att vi ökar tempot.