SMK har beviljats medel från Riksantikvarieämbetet för uppstart av stiftelsen.