SMK har beviljats bidrag till sin verksamhet från Jakob Wallenbergs särskilda fond.