Samtal pågår med Göteborgs Universitet angående marint inriktade utbildar i byggnadsvårdsprogrammet.