Samtal mellan SMK och Arkivet på Sjöhistoriska museet har lett fram till att det nu finns en mycket bra vägledning för arkivs-kanade på Sjöhistoriska hemsida.