Representanter för SMK har deltagit i möten med Transporthistoriskt Nätverk med syfte att samordna insatser för att försöka få förändrad lagstiftning i syfte att lindra myndigheters krav på kulturfartyg. Under höste deltar vi vidare i seminarier och möten och hoppas kunna bidra till framgång.